Arbejder dine chefer sammen – sådan for alvor?

Skriv din historie om lederskam

Hvordan bliver du en succesfuld topchef?

Ved at dine chefer kan finde ud af at arbejde sammen, ik?

Altså arbejde sammen, sådan for alvor!

Når coronaen lægger sig, bliver der øget konkurrence om folks penge.

Øget fokus på bæredygtige løsninger.

Øget fokus på at komme først med de nye løsninger og produkter.

Øget fokus på at levere det aftalte uden forsinkelse, og stadig i den aftalte kvalitet.

Øget blik fra bestyrelser og aktionærer på at nå målene på bundlinjen.

På alle måder er der både nu og efter corona fokus på OPGAVEN. At samle op på det gamle, sætte nyt i gang, promovere og vedligeholde kontakter til leverandører, kunder og forretningsforbindelser.

Men ved du hvordan dine chefer har det? Er de på vej væk fra virksomheden? Eller (endnu værre) ville de ønske at de havde et andet job på hånden så de hurtigst muligt kan komme væk?

Eller har de det ”fint”, og har ingen planer om at ændre på noget, selvom de er demotiverede, reaktive og hiver energien ud af deres medarbejdere?

Og når du spørger, hvordan de har det, så siger de alle ”godt” og går direkte videre til den sædvanlige snak om opgaver, aktiviteter, leverandører og deadlines…

Du har læst alle bøgerne, taget coachuddannelse og været på INSEAD, men alligevel lykkes du ikke helt med at komme mere end professionelt tæt på dine chefer…og mangler muligvis også et sprog for at gå den vej.

Måske er det på efterårets chefseminar I skal sætte relationer, synergier og dybde på dagsordenen? Hvor I kommer tættere på hinanden, får indsigt i hinandens historier og får tilliden til at byde hinanden velkommen i egen silo. Skabe basis for at lykkes sammen – sådan for alvor!

lederskam

Læs mere i bogen Lederskam, der udkommer til foråret, og hvor der også er gode øvelser til ledergruppens udvikling.

Kan du ikke vente med at komme i gang - så kontakt mig for en samtale om hvordan I kommer i kan tage det første skridt.