Fælles udvikling i ledergruppen

Skab fornyet fokus på samarbejde i ledergruppen og arbejd med trivsel og potentialet i de synergier, der er nødvendige for at lykkes med de fælles mål, I har.

Brug nogle dage på udvikling i ledergruppens fællesskab - hvor I kommer tættere på hinanden, så samarbejdet styrkes og eventuelt nytilkomne ledere får fodfæste.

Måske skal I skrive - eller arbejde videre med - ledelsesgrundlaget? Måske skal I blive dygtige til feedback eller blot lære jer selv og hinanden bedre at kende, så samarbejde og synergier kan udleves.

Læs forslag til udviklingsforløb nedenfor - eller kontakt mig for en snak om et skræddersyet forløb til jer.

Det gode samarbejde i ledergruppen 

Ledernes psykiske arbejdsmiljø er kommet på dagsordenen, men på trods af at det er blevet almindeligt at tale om trivsel og psykologisk tryghed hos medarbejdere, så er det stadig svært at tale åbent om sit eget velbefindende som leder.

Måske fordi lederne (på overfladen) ser glade og forventningsfulde ud. Men også fordi de fleste ledere har en indre forventning til sig selv og kollegerne om at det er noget man individuelt håndterer.

Se mere i downloaded.

Fra ledelsesgrundlag til resultater 

Mange ledergrupper har skrevet ledelsesgrundlag og delt det med hinanden ved en kort drøftelse. Og derefter lagt det væk igen.

Men for at skabe værdi til samarbejdet og for resultaterne i virksomheden skal ledelsesgrundlaget udfoldes endnu mere. Det er et dynamisk redskab til at forstå jer selv, hinanden og de dilemmaer, der opstår. Forstå handlinger, tanker, antagelser og hvad der ligger bag de valgte ord. Vi skal "dobbeltklikke" på ordene og udfordre og undres over forskellige tolkninger.

Se mere i downloaded.

Organisatorisk feedback

Det er langt fra nogen hemmelighed, at feedback er et af de bærende elementer bag god ledelse. Og jeg er sikker på at du som leder er (relativt) god til at give tilbagemeldinger på dine medarbejderes arbejde.

Men hvordan er organisationens fælles tilgang til feedback? Er kulturen at det er tydeligt vigtigt at give og modtage tilbagemeldinger– om ledelse, produkter, services og medarbejdere i hinandens afdelinger? Eller er I altid hurtigt videre til næste presserende opgave?

Se mere i downloaded.

Elsebeth Hauge hvem er jeg lederskam

Skriv dit nummer her - så ringer jeg dig op