Elsebeth-Hauge-ledelse-tale-med-kolleger-lederskam

Er du og din ledergruppe klar til at løfte jer til næste niveau? Et niveau, der vil øge organisationens performance?

Er I klar til at forbedre:

 • Handlekraften i ledergruppen?
 • Kvalitet og bundlinjeresultat?
 • Samarbejdet mellem afdelinger?
 • Fastholdelse af ledere og medarbejdere?
 • Ledertrivsel?
 • Medarbejdertrivsel?
 • Evnen til at tiltrække de dygtigste?

En tilstand hvor samarbejdet er på et niveau, der sikrer at I står sammen om de visioner og mål, der er sat, hvor I uden tøven arbejder for de samme mål, hvor I giver og modtager feedback som en naturlig aktivitet og hvor I deler det, der er svært om jeres ledelse?

En kultur hvor ledergruppen spiller hinanden gode. Altså ikke på den der floskel-måde, som vi alle prædiker ved den årlige nytårskur, men hvor det vitterligt sker på daglig basis?

En ledergruppe, hvor du som topchef kan regne med at dine ledere er ærlige og åbne om hvad der sker og hvordan de har det - og hvor alle arbejder sammen om virksomhedens mål i stedet for blot at koncentrere sig om sin egen afdelings opgaver?

Konkret handler det om at nedbryde de siloer, der er i virksomheder med mange afdelinger og flere chefer. Det handler om at blive opmærksomme på (og gerne eliminere) de magtstrukturer, der skaber suboptimering. Lederene skal så tæt på hinanden at de tør dele udfordringer, sårbarhed og fejl - uden at blive overvældet af den lederskam, der ofte følger med.

Din ledergruppe vil muligvis mene, at samarbejdet er godt, og at ingen i øvrigt føler skam. For det er skamfuldt at føle skam, og det er skamfuldt at være i en ledergruppe, hvor potentialet ikke er fuldt udlevet.

Et udviklingsforløb vil blive skræddersyet til netop din ledergruppe. Et eksempel på et forløb kan være en proces over et halvt år, hvor du og din ledergruppe mødes 3-4 hele dage, og arbejder intenst sammen. Inden processens start mødes du og jeg til en snak om hvilke udfordringer og temaer, der kan være relevante at berøre. Jeg planlægger og faciliterer dagene, så du ikke skal gøre andet end at møde op sammen med din ledergruppe. Mellem procesdagene kontakter jeg dig for eventuelle tilpasninger.

Temaer og indhold på dagene kan tage udgangspunkt i fx:

 • Hvad er lederskam og hvorfor er der potentiale i at få øje på det?
 • Feedback-kultur i organisationen - en simpel måling af hvordan feedbackkulturen er nu og hvor I gerne vil udvikle jer?
 • Introduktion af et sprog for at kunne tale om det svære i ledelse.
 • Tillidsøvelser - både individuelt, i par og i grupper.
 • Gentagne anonyme simple surveys, hvor ledernes holdninger, ønsker og udfordringer belyses.
 • Øvelser til at dele solstråler - de historier, der definerer ledergruppen positivt.
 • Fastsættelse af mål og retninger for samarbejdet i ledergruppen.
Elsebeth Hauge hvem er jeg lederskam

Skriv dit nummer her - så ringer jeg dig op