Elsebeth-Hauge-ledelse-tale-med-kolleger-lederskam

Er du og din ledergruppe klar til at løfte jer til næste niveau? Et niveau, der vil øge organisationens performance?

Er I klar til at forbedre:

  • Handlekraften i ledergruppen?
  • Kvalitet og bundlinjeresultat?
  • Samarbejdet mellem afdelinger?
  • Fastholdelse af ledere og medarbejdere?
  • Ledertrivsel?
  • Medarbejdertrivsel?
  • Evnen til at tiltrække de dygtigste?

Fra ledelsesgrundlag til resultater 

Mange ledergrupper har skrevet ledelsesgrundlag og delt det med hinanden ved en kort drøftelse. Og derefter lagt det væk igen.

Men for at skabe værdi til samarbejdet og for resultaterne i virksomheden skal ledelsesgrundlaget udfoldes endnu mere. Det er et dynamisk redskab til at forstå jer selv, hinanden og de dilemmaer, der opstår. Forstå handlinger, tanker, antagelser og hvad der ligger bag de valgte ord. Vi skal "dobbeltklikke" på ordene og udfordre og undres over forskellige tolkninger.

Se mere i downloaded.

Organisatorisk feedback

Det er langt fra nogen hemmelighed, at feedback er et af de bærende elementer bag god ledelse. Og jeg er sikker på at du som leder er (relativt) god til at give tilbagemeldinger på dine medarbejderes arbejde.

Men hvordan er organisationens fælles tilgang til feedback? Er kulturen at det er tydeligt vigtigt at give og modtage tilbagemeldinger– om ledelse, produkter, services og medarbejdere i hinandens afdelinger? Eller er I altid hurtigt videre til næste presserende opgave?

Se mere i downloaded.

Elsebeth Hauge hvem er jeg lederskam

Skriv dit nummer her - så ringer jeg dig op