Lederskam og Ledermod

Fremtidens ledere har mod til selvindsigt. Tilmeld dig kurset med to af landets førende eksperter indenfor lederskam og ledermod.

Lederskam Ledermod Lederudvikling

At have modet til at spotte din lederskam, skaber handlekraft og tydelighed, der har indflydelse på både sygefravær, trivsel og innovationskraften i organisationen.

Tilmeld dig kurset med landets førende eksperter indenfor lederskam og ledermod. 

Hvad handler det om:

Lederskam handler om det personlige lederskab. Fokus er på adfærd, egenskaber og tanker, du gemmer væk og ikke ønsker at andre skal få øje på. Og på drømme, forventninger og ønsker, du ikke lader komme frem, fordi du spekulerer på hvad de andre mon tænker.

Mod er afgørende for at transformere lederskammen til øget selvindsigt, til indsigt i dynamikker blandt medarbejdere og kolleger, men især til handlekraft. Den modige leder tør tale om sine tanker, følelser og har mod til at lære.

På kurset udfordres dit personlige lederskab – ved modigt at imødekomme din lederskam og dine skyggesider.

Udbytte:

  • Viden om lederskam og modig ledelse.
  • Færdigheder til at analysere dynamiske processer, hos dig selv og andre, herunder til at øge din selvindsigt og din handlekraft.
  • Kompetence til at udvikle dig selv og andre, og derved udøve god ledelse i praksis.

Indhold:

Grundlæggende handler kurset om selvindsigt. Om at få både en dybere og bredere indsigt i hvordan du er leder og hvordan du kan udvikle dig gennem ledelsesarbejdet, og forstå dynamikker i din afdeling og organisation.

Kurset tager udgangspunkt i tre bøger. ”Lederskam – skamfulde fortællinger fra ledere og topchefer i Danmark”, ”Mod i ledelse” og ”Pissedårlig ledelse”, som du får tilsendt ved tilmelding. Det er ikke nødvendigt at have læst bøgerne inden kurset.

Formen er afvekslende og udfordrende – og består af oplæg, fælles temadrøftelser og med opgaver, der løses individuelt og parvist.

Ved kursets afslutning modtager du et kursusbevis.

Bøger Karsten Mellon Elsebeth Hauge Lederskam Ledermod

Hvem kan deltage?

Kurset er for dig, der er leder, og som har forståelse for at din personlighed og adfærd er afgørende for værdien, der skabes i din afdeling og i organisationen.

Det er for dig, der ved, at du er rollemodel for kulturen i afdelingen, og at din selvindsigt, dit mod og din handlekraft er afgørende for at få succes.

Om Elsebeth Hauge og Karsten Mellon:

Elsebeth Hauge lederskam - SOME Lederskam

Elsebeth Hauge er ophavsmand til det nye ledelsesbegreb Lederskam, og har i 2020 udgivet bogen af samme titel, der med fortællinger fra 25 ledere og topchefer giver mulighed for at få øje på din egen og andres skam og vende det til værdifuld handlekraft. Elsebeth har gennem sine lederstillinger i bl.a. Vestas, Undervisningsministeriet og Aarhus Kommune et solidt praktisk og teoretisk kendskab til de processer, magtkampe og korridorsnakke, der huserer på ledelsesgangene i store danske organisationer.

Karsten Mellon1

Karsten Mellon er ph.d., ledelsesforsker og ekstern lektor i ledelse på Syddansk Universitet. Ud over erfaring som leder i 12 år, af pædagogiske og humanitære institutioner og organisationer, har Karsten sidenhen forsket, undervist på diplom- og masteruddannelser og skrevet bøger om ledelse. Han står bl.a. bag bøgerne: ”Mod i ledelse” (2020), ”Den ydmyge leder” (red., 2020); ”Pissedårlig ledelse” med von Oettingen (2020) og ”Socialkonstruktionisme – ledelse og organisation” med Gergen (2020). Karsten er en erfaren foredragsholder i mange sammenhænge, fra ministerier, styrelser, kommuner til private ledergrupper. Hans uddannelsesbaggrund, ud over ph.d., er som cand.mag. og master i organisationspsykologi.

Lederskam og Ledermod

14. + 15. september 2021
cirkel lederskam

Tirsdag den 14. + onsdag den 15. september 2021

Begge dage fra 9.00 - 16.00

Sted: Pilestræde, København K

Deltagerantal max 15

Pris inkl fuld forplejning, 3 bøger samt kursusmaterialer: 12.900 kr. + moms

Ved 2 eller flere deltagere fra samme virksomhed er prisen 10.900 kr. + moms pr. deltager

Tilmelding

Elsebeth Hauge Karsten Mellon Ledermod Lederskam
Bøger Karsten Mellon Elsebeth Hauge Lederskam Ledermod