Kunstig harmoni i ledergruppen?

kunstig harmoni lederskam ledergruppe

"Det er skamfuldt at være i et værdiløst lederteam, hvor protektionisme, ligegyldighed og manglende engagement hærger. Du kan ikke lide tanken om at det reelt er tidsspilde."

Hvordan foregår ledermøderne hos jer?

Fint”, vil mange ledere svare på det spørgsmål.

Når jeg be'r om en nærmere beskrivelse, fortæller lederne bl.a.:

Det er godt at se hinanden. Nogle gange har en af lederne kage med, og der er altid tid til indledende hyggesnak eller en sjov historie, som vi kan grine ad sammen. Dagsordenen er sendt ud inden mødet, vi kan alle bidrage med emner og nogle gange fortæller en af lederne om et nyt projekt, de arbejder på i deres afdeling”.

”Er det noget I ser frem til”, kan jeg finde på at spørge.

Njaatjaa – hvis der er noget andet vigtigt i kalenderen, så kan man godt springe over. Det er ikke revolutionerende beslutninger, der træffes på møderne. Men det er jo fint at mødes en gang imellem i en travl hverdag”.

Jeg tror at ovenstående beskrivelse er typisk for mange ledergrupper. Og det ser på overfladen helt tilforladeligt og harmonisk ud.

Men i mange ledergrupper er der tale om såkaldt kunstig harmoni. Forudsigeligt, ufarligt, nemt og rart.

En ledergruppe i kunstig harmoni er kendetegnet ved at lederne:

 

 • Undlader at dele deres svagheder og fejltagelser med hinanden
 • Beder ikke om hjælp
 • Holder kedelige møder
 • Giver ikke feedback
 • Undlader kontroversielle emner
 • Overskrider deadlines
 • Anerkender ikke andres færdigheder og erfaring
 • Tilbyder ikke hjælp
 • Beder ikke om feedback

Måske kan du ikke umiddelbart genkende ovenstående i din ledergruppe, og du kan muligvis finde et eksempel på at situationer hvor ovenstående ikke er tilfældet.

Men vær opmærksom på forsvarsmekanismen fornægtelse, når du skal vurdere tilstanden i din ledergruppe. Fornægtelsen af at det kunne være mere værdifulde ledermøder, hvor I reelt udvikler jer, lærer af hinanden og tager ansvar for den samlede værdiskabelse i organisationen.

For det er skamfuldt at være i et værdiløst lederteam, hvor protektionisme, ligegyldighed og manglende engagement hærger. Du kan ikke lide tanken om at det reelt er tidsspilde.

Det er særligt svært at evaluere og vurdere en ledergruppe, man har været en del af i mange år. Men der er enkelte spørgsmål, man kan stille sig selv – eller stille i ledergruppen – der hjælper til at få et blik på tilstanden.

Blandt andet:

 • Indrømmer vi åbent svagheder og fejl?
 • Er vi dybt bekymrede ved udsigten til at svigte vores kolleger?
 • Afsluttes diskussioner med klare løsninger og handleplaner?
 • Er teammøderne medrivende?
 • Er vi villige til at bringe ofre i form af budgetter eller medarbejdere i egen afdeling til fordel for teamet?
 • Kender vi til hinandens privatliv?
 • Etc

Det kræver mod at svare ærligt på ovenstående – og det kan være lettere at starte med et par mindre tillidsøvelser.

Lav fx disse to øvelser på de næste to teammøder. Den første er umiddelbart nemmest.

Øvelse 1: Fortæl din historie:

Hver leder bruger 10 minutter på at fortælle sin historie til de andre i teamet. Det kan fx indeholde disse emner:

 • Forældre, søskende, fødeby, skole
 • Første job – og hvorfor netop dette job
 • Værste job – og hvorfor dette er det værste
 • Egenskaber, du er mest stolt af
 • Kompetencer, du godt kunne tænke dig at udvikle dig indenfor

Øvelse 2: Nedbryde barrierer:

Alle ledere skriver ned hvad de oplever som det vigtigste bidrag, hver kollega yder til lederteamet eller teamets mål. De skriver også den kompetence/egenskab/bidrag, de mener, der enten skal forbedres eller elimineres til fordel for teamets eller teamets mål.

Derefter fokuseres på en leder ad gangen, hvor hver leder fortæller, hvad de har nedskrevet om lederen i fokus.

Det kan virke grænseoverskridende og farligt ved første øjekast, men det giver en usædvanlig indsigt samt bryder barrierer i den kunstige harmoni, der på sigt er gavnlig for teamets værdiskabelse.

Er du nysgerrig efter flere tillidsøvelser til dit lederteam - find dem her

Artiklen er blevet til med inspiration fra bogen "De fem dysfunktioner i et team" af Patrick Lencioni

Er du interesseret i at udvikle dig som leder?

Se de aktuelle åbne kurser og udviklingsforløb i København og Aarhus.

Læs mere her.

Lad os tage en snak om lederudvikling i din organisation. Send mig dit nummer, så ringer jeg til dig.

Elsebeth Hauge lederskam - SOME Lederskam