At være jobcenterleder i usikre tider

elsebeth hauge jobcenter ledere chefer skam

Temadagen torsdag den 8. juni 2023 sætter fokus på lederens tanker og følelser i en tid, hvor jobcentrenes fremtid er præget af usikkerhed. Dagen giver viden fra psykologien og konkrete øvelser og forslag til at bevare motivationen når der er usikkerhed i organisationen.

Dit udbytte:

Temadagen henvender sig til leder og chefer på landets jobcentre og giver nye indsigter i din egen ledelse, dine forsvarsmekanismer og din lederskam. Du har ligeledes en udvidet forståelse for de usynlige og ubevidste dynamikker i din organisation - og kan navigere proaktivt og med bevidst handlekraft. 

På denne dag får du:

  • Indsigt i handlemønstre, forsvarsmekanismer og ensomhed, når der er usikkerhed i organisationen.
  • Konkret viden om lederskam hos jobcenterledere og -chefer – handlinger, tanker og følelser, som er svære at dele med andre.
  • Øvelser til at få øje på dine personlige skyggesider, som du skal være særligt opmærksom på som leder, når der er usikkerhed i organisationen.
  • Konkrete forslag til, hvordan du som leder kan imødekomme følelsen af utilstrækkelighed og skabe større tryghed hos dine medarbejdere.

Baggrund:

Jobcentrene i landets kommuner skal nedlægges, og det skaber usikkerhed hos både ledere og medarbejdere. De dygtigste medarbejdere er eftertragtede i andre organisationer, samtidig med at antallet af ansøgere til ledige stillinger daler. Motivationen, engagementet og arbejdslysten svækkes i takt med at usikkerheden om fremtiden stiger.

For mange ledere skaber det en følelse af utryghed og utilstrækkelighed, fordi man som leder ikke kun er bekymret for jobcenterets drift, men også overvejer sin egen fremtid. Det kan dog være svært at tale om, da lederen ofte identificeres med et idealbillede af en, der i højere grad er upåvirkelig af omgivende beslutninger, samtidig med at der er en forventning til lederen om netop at skulle motivere og engagere medarbejdere.

Dette skaber en stresstilstand hos lederen, der kommer til udtryk enten som en distanceret virkelighedsflugt, hvor man undgår at tale om usikkerheden og måske bliver ”kort for hovedet” eller en overinvolvering, hvor jobbet fylder på alle tidspunkter af døgnet.

Hvem kan deltage?

Temadagen henvender sig til ledere og chefer i landets jobcentre. Derudover er kurset for HR-medarbejdere og ledelseskonsulenter, der ønsker at få indblik i de tanker og følelse, som opstår hos ledere, når organisationens fremtid er usikker.

Temadagen foregår i Odense torsdag den 8. juni 2023 i lækre lokaler med fuld forplejning.

elsebeth hauge jobcenter ledere chefer skam

Temadag: Jobcenterleder i usikre tider

Dato: Torsdag den 8. juni 2023

Tid: Kl. 09.00 – 15.00

Sted: Odense – i gåafstand fra Odense Banegård (endelig placering udmeldes primo maj 2023).

Forplejning: Der vil være fuld forplejning med morgenmad, frokost og kaffe/te/vand.

Pris: 2.490 kr. + moms. Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere er prisen 1.990 + moms pr. person.

Transport fra København: Tog fra Københavns Hovedbanegård kl. 07.26 med ankomst kl. 08.36.

Transport fra Jylland: Tog fra Aarhus Banegård kl. 07.15 med ankomst kl. 08.50.

Tilmelding til temadag

Elsebeth Hauge hvem er jeg lederskam