Fremtidens Feedback – udviklingsforløb for ledergrupper

Fremtidens medarbejdere angiver feedback og udvikling som en af de vigtigste parametre, når de skal vælge deres fremtidige arbejdsplads. Samtidig angiver ledere at den situation, hvor de oftest undlader at handle, er i forbindelse med feedback.

feedback lederskam elseneth hauge 1

"Det handler om at få en dybere og bredere indsigt i de organisatoriske og personlige barrierer, der afholder jer fra at give den nødvendige og efterspurgte feedback til jeres medarbejdere og lederkolleger"

Hvad handler lederforløbet om:

Vi går direkte i kødet på et af tidens største ledelsesdilemmaer. Den store efterspørgsel efter feedback versus lederens manglende handlingskapacitet særligt på feedbackområdet. 

“Vi må højne ledelseskvaliteten, og ledere skal blive bedre til at give feedback!", er en ofte hørt udmelding, der kommer fra virksomheder, når det diskuteres, hvad der er vigtigt for at få mere engagerede medarbejdere, som vil blive på arbejdspladsen og udvikle sig. Der findes et hav af forskning om sammenhængen mellem engagerede medarbejdere og virksomheders økonomiske resultater. Som leder er du fuldt ud bevidst om, at det er vigtigt - men alligevel er der noget, der står i vejen.

En større dansk undersøgelse fra 2019 peger på to primære barrierer i forbindelse med at give feedback:

  1. Frygten for følelsesmæssigt ubehag og negative påvirkninger af relationen til andre
  2. Tvivl om egne kompetencer. Altså om den handling, der foretages, er hensigtsmæssig.

Og i en helt nylig undersøgelse peger ledere på, at de....

...undlader at give feedback, fordi de ønsker at udvise forståelse og accept for forskelligheder på arbejdspladsen. Lederne ser således en modstrid mellem at give og dermed høste frugterne af feedback på den ene side og på den anden side at udvise åbenhed og respekt for forskellighed og den enkelte medarbejders integritet og autonomi.

Dette kalder på en fornyelse i den måde, vi forstår og anvender feedback i vores ledelsespraksis.

Udbytte:

  • Viden om fremtidens feedback-ledelse
  • Et fælles sprog i ledergruppen for feedback i organisationen 
  • Indsigt i hvilke personlige egenskaber, der bremser dig i at give og bede om feedback
  • Samlet handleplan for, hvordan der konkret skabes den feedbackledelse, I ønsker
  • En konkret retningsbeskrivelse, der forpligter jer som ledere i feedback-arbejdet i organisationen 
  • En afprøvet og implementeret feedbackkultur i jeres ledelse
  • Engagementsstrategier til forankring af ny ledelsespraksis med feedback

Indhold:

Grundlæggende handler forløbet om selvindsigt og udvikling af feedbackkompetencer. Herunder at få en dybere og bredere indsigt i de barrierer, der afholder dig fra at give den nødvendige og efterspurgte feedback til dine medarbejdere, dine lederkolleger og din chef. 

Udviklingsforløbet strækker sig over 6 måneder. Vi mødes fysisk en dag om måneden. 

feedback 2

Med udgangspunkt i fælles sprog og forståelse omkring feedback – og på baggrund af evidens og teori om feedback og barrierer for feedback – udarbejdes en fælles forpligtende handleplan for implementering af feedback-praksis. Handleplanen anvendes og tilpasses undervejs i forløbet, så fremdrift tydeliggøres.

Mellem mødegangene arbejdes der med udgangspunkt i individuelle handleplaner, og der etableres individuel sparring for alle ledere mellem de fysiske møder.

Ved hver mødegang deles erfaringer gennem selvvurdering og konstruktiv feedback fra øvrige deltagere og forløbets ledere. 

Formen er afvekslende og engagerende. Forløbet stræber efter tilpas individuel udfordring og består af oplæg, temadrøftelser, selvrefleksion og konkrete opgaver, der løses individuelt og parvist.

Hvem kan deltage?

Forløbet er for ledergrupper, der ved, at feedback er en afgørende parameter i fremtidens ledelse og gerne vil forpligte hinanden i at gøre feedback til en integreret del af organisationens ledelse.

Forløbet foregår i jeres organisation og datoer for forløbet tilrettelægges i samarbejde.

Om Elsebeth Hauge og Mette Ploug Meineche:

Elsebeth Hauge lederskam - SOME Lederskam

Elsebeth Hauge er ophavsmand til det nye ledelsesbegreb Lederskam, og har i 2020 udgivet bogen af samme titel, der med fortællinger fra 25 ledere og topchefer giver mulighed for at få øje på din egen og andres skam og vende det til værdifuld handlekraft. Elsebeth har gennem sine lederstillinger i bl.a. Vestas, Undervisningsministeriet og Aarhus Kommune et solidt praktisk og teoretisk kendskab til de processer, magtkampe og korridorsnakke, der huserer på ledelsesgangene i store danske organisationer.

Mette Plough

Mette Ploug Meineche har stor teoretisk og anvendelsesorienteret erfaring med implementering af feedbackkulturer i virksomheder. Mette har mere end ti års erfaring med udviklingsforløb i organisationer, og har særlig fokus på forankringsprocesser. Som master i læreprocesser har hun stor erfaring med forbedring af de forståelser og vaner, der ligger i organisationer. Mette har i 2020, i samarbejde med Schøn og Heckmann, udgivet bogen ”De gode kompetencer i det 21. århundrede”.

Vi kommer gerne ud og giver en intro til forløbet - og drøfter hvordan feedback kan blive et værdiløft for jer.

feedback lederskam elseneth hauge 1