Fremtidens Feedback – masterclass for ledere 

Fremtidens medarbejdere angiver feedback og udvikling som en af de vigtigste parametre, når de skal vælge deres fremtidige arbejdsplads. Samtidig angiver ledere at den situation, hvor de oftest undlader at handle, er i forbindelse med feedback.

Feedback lederskam elsebeth hauge

"Det handler om at få en dybere og bredere indsigt i de barrierer, der afholder dig fra at give den nødvendige og efterspurgte feedback til dine medarbejdere, dine lederkolleger og din chef"

Hvad handler kurset om:

Vi går direkte i kødet på et af tidens største ledelsesdilemmaer. Den store efterspørgsel efter feedback versus lederens manglende handlingskapacitet særligt på feedbackområdet. 

“Vi må højne ledelseskvaliteten, og ledere skal blive bedre til at give feedback!", er en ofte hørt udmelding, der kommer fra virksomheder, når det diskuteres, hvad der er vigtigt for at få mere engagerede medarbejdere, som vil blive på arbejdspladsen og udvikle sig. Der findes et hav af forskning om sammenhængen mellem engagerede medarbejdere og virksomheders økonomiske resultater. Som leder er du fuldt ud bevidst om, at det er vigtigt - men alligevel er der noget, der står i vejen.

En større dansk undersøgelse fra 2019 peger på to primære barrierer i forbindelse med at give feedback:

  1. Frygten for følelsesmæssigt ubehag og negative påvirkninger af relationen til andre
  2. Tvivl om egne kompetencer. Altså om den handling, der foretages, er hensigtsmæssig.

Og i en helt nylig undersøgelse peger ledere på, at de....

...undlader at give feedback, fordi de ønsker at udvise forståelse og accept for forskelligheder på arbejdspladsen. Lederne ser således en modstrid mellem at give og dermed høste frugterne af feedback på den ene side og på den anden side at udvise åbenhed og respekt for forskellighed og den enkelte medarbejders integritet og autonomi.

Dette kalder på en fornyelse i den måde, vi forstår og anvender feedback i vores ledelsespraksis.

Udbytte:

  • Viden om fremtidens feedback-ledelse
  • Færdigheder til at få øje på personlige egenskaber, der bremser dig i at give og bede om feedback
  • Personlig handleplan for hvordan du konkret skaber den feedbackledelse, du ønsker

Indhold:

Grundlæggende handler kurset om selvindsigt. Om at få en dybere og bredere indsigt i de barrierer, der afholder dig fra at give den nødvendige og efterspurgte feedback til dine medarbejdere, dine lederkolleger og din chef. 

Kurset tager udgangspunkt i både danske, som internationale undersøgelser om barrierer for feedback, og du vil på kurset få viden om og arbejde med de personlige fortællinger, der ligger til grund for netop din manglende feedbackpraksis. Overbevisninger udfordres, og du går fra kursusdagen med din personlige feedback-handleplan. 

Formen er afvekslende og udfordrende – og består af oplæg, temadrøftelser, selvrefleksion og konkrete opgaver, der løses individuelt og parvist.

feedback 2

Hvem kan deltage?

Kurset er for dig, der ved, at feedback er en afgørende parameter i fremtidens ledelse og gerne vil gøre feedback til en integreret del af din ledelse.

Du har sandsynligvis allerede grundlæggende viden om feedback. Måske har du læst bøger og artikler eller har været på kursus om emnet, uden at det har skabt den ledelsesmæssige forandring, du ønsker.

Om Elsebeth Hauge og Mette Ploug Meineche:

Elsebeth Hauge lederskam - SOME Lederskam

Elsebeth Hauge er ophavsmand til det nye ledelsesbegreb Lederskam, og har i 2020 udgivet bogen af samme titel, der med fortællinger fra 25 ledere og topchefer giver mulighed for at få øje på din egen og andres skam og vende det til værdifuld handlekraft. Elsebeth har gennem sine lederstillinger i bl.a. Vestas, Undervisningsministeriet og Aarhus Kommune et solidt praktisk og teoretisk kendskab til de processer, magtkampe og korridorsnakke, der huserer på ledelsesgangene i store danske organisationer.

Mette Plough

Mette Ploug Meineche har stor teoretisk og anvendelsesorienteret erfaring med implementering af feedbackkulturer i virksomheder. Mette har mere end ti års erfaring med udviklingsforløb i organisationer, og har særlig fokus på forankringsprocesser. Som master i læreprocesser har hun stor erfaring med forbedring af de forståelser og vaner, der ligger i organisationer. Mette har i 2020, i samarbejde med Schøn og Heckmann, udgivet bogen ”De gode kompetencer i det 21. århundrede”.

Fremtidens Feedback – masterclass for ledere

feedback 2

Dato:  23. september 2021

Sted: Comwell, Aarhus

Deltagerantal: max 20

Pris inkl. forplejning og kursusmaterialer: 4.700 kr + moms

Ved 2 eller flere deltagere fra samme virksomhed er prisen 4.200 kr. + moms pr. deltager

Tilmelding

Feedback lederskam elsebeth hauge