Er du en modig leder? Eller udfører du bare atypiske handlinger?

mod_elsebeth_hauge_lederskam_hest

"Det var godt nok modigt", siger vi ofte til hinanden på arbejdspladsen.

Men det er langt fra sikkert at den bedømmelse er korrekt. Det, der for dig ser modigt ud, er måske blot en atypisk handling, som kan have rod i meget andet end mod.

🙋🙋 Er det modigt at gøre noget, der er anderledes end det, som alle andre gør? 🙋🙋
Næh, ikke nødvendigvis.
💡 Er Elon Musk modig?
💡 Er det modigt at være den første virksomhed, der indfører 4-dages uge?
💡 Er det modigt at kritisere direktøren?
💡 Er den lille dreng fra "Kejserens nye Klær" modig?
Sandheden er at det er umuligt at sige, for mod er en individuel følelse.
Så når vi siger til en kollega: "Det var godt nok modigt", så er det ikke sikkert at den bedømmelse er korrekt. Det, der for dig ser modigt ud, er måske blot en atypisk handling, som kan have rod i meget andet end mod.
Hvad er mod?
Mod er til stede, når der er noget på spil. Når følelsen af risiko er til stede hos den, der udfører (eller ikke udfører) en handling. Det føles måske som en varme, håndfladerne er fugtige og du kan mærke hjertet banke.
Handlinger, der udefra SER modige ud, kan bunde i meget andet.
For eksempel:
🔥 Erfaring - hvis en leder lukker et projekt ned, som indtil videre har kostet mange spildte kroner, så kan det se modigt ud, mens det for lederen langt fra er modigt, men blot en fornuftig og ansvarlig handling. For lederen ville det måske kræve mod at fortsætte projektet, selvom en lukning er atypisk i virksomheden.
🔥 Mangel på erfaring - hvis en leder pålægger medarbejdere overarbejde, og ikke har viden om at tvang skaber distance og eliminerer engagementet, så er lederen ikke modig, men blot uvidende i handlingen.
🔥 Behov for opmærksomhed - mange er opvokset med at få opmærksomhed (fx af deres forældre), når de gjorde noget atypisk (både positivt og negativt), og dette behov hænger ofte ved ind i voksenlivet som en såkaldt tvangsgentagelse. Altså at man fortsat har behov for at gøre det atypiske, fordi det dækker behovet for at blive set. For denne type ledere ville det være modigt at undgå at blive set - fx at træffe sikre og kedelige beslutninger, som ingen interesserer sig for.
🔥 Mangel på empati eller dissociering - når man ikke har kontakt til at mærke sine egne følelser eller fornemmer andres følelser, så er atypiske handlinger ikke modige, fordi lederen ikke opdager at der er noget på spil, og dermed fejlagtigt vurderer, at handlingen er uden risiko.
Vær nysgerrig:
Næste gang, du oplever en handling, der ser modig ud, så spørg, om det er en handling, der kræver mod - for måske er mod slet ikke til stede hos den, der udfører. Eller måske ville den modsatte handling være den modige for den pågældende?
Er det modigt at sige sit job op uden at vide hvordan regningerne skal betales i fremtiden? Måske. Eller måske ville det have været mere modigt at blive i et job med søvnløse nætter, hjertebanken og hukommelsesbesvær - med risiko for varige fysiske og kognitive skader?
Sandheden er, at det er svært - udefra - at få øje på mod. Vi kan få øje på handlinger, der ser atypiske ud, og som ville være modige, hvis vi selv skulle udføre dem. Men vi kan sjældent spotte andres mod.
Og måske er det ikke mod, der efterspørges, når organisationer i jobopslag søger modige ledere. Måske søger de i højere grad ledere, der står trygt i atypiske handlinger - uanset om det kræver mod eller ej.
Hvis vi tør (er modige?) at bevæge os ind i disse samtaler med lederkolleger, så giver det ikke kun en meget mindeværdig samtale, men også muligheden for at tale om ledelse på en udviklende og værdifuld måde.

Lad os tage en snak om lederudvikling i din organisation. Send mig dit nummer, så ringer jeg til dig.

Elsebeth Hauge lederskam - SOME Lederskam